Make your own free website on Tripod.com
าศีพฤษภ
16 พ.ค.–15 มิ.ย.
ชาวราศีพฤษภ เป็นผู้มีความตั้งใจในการทำงานสูง มีความจริงใจ และมีมิตรภาพที่ดี
มีจิตใจกว้างขวาง ยินดีช่วยเหลือเมื่อมีผู้เอ่ยปากขอความช่วยเหลือด้วยวาจาที่อ่อนหวาน
พื้นดวงจะไปเรื่อยๆ ไม่มีอะไรโลดโผนมากนัก

ต้นไม้มงคลที่ชาวราศีพฤษภควรปลูกที่บ้านโรงงานหรือร้านค้าคือโมก
  ดอกสีขาวของโมกจะทำให้เกิดความสุขความบริสุทธิ์สดใส
                  และโบราณยังเชื่อว่าต้นโมกสามารถคุ้มกันรักษาความปลอดภัยทั้งปวงจากภายนอก           และควรปลูกทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของบ้านและควรปลูกในวันเสาร์
แก้ว จะทำให้มีโชคมีลาภ คนในบ้านจะมีความดีมีคุณค่าสูง ควรปลูกทางทิศ ตะวันออก
และควรปลูกในวันพุธ ส้มโอ เป็นต้นไม้ที่บ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์