Make your own free website on Tripod.com

ราศีมังกร
16 ม.ค.–15 ก.พ.

ชาวราศีมังกรเป็นผู้ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความเป็นผู้นำ มีมนุษยสัมพันธ์ดี
รักอิสระไม่ชอบให้ใครบงการ ชาวราศีมังกรเป็นนักต่อสู้ แสวงหา และเป็นนักผจญภัย
เนื่องจากชีวิตในวัยเด็กต้องดิ้นรนต่อสู้ คนมังกรจึงเป็นคนเก่ง ขยันขันแข็ง อดทน และเฉลียวฉลาด

ไม้มงคลที่ชาวราศีมังกรควรปลูกคือ
แก้ว วาสนา โป๊ยเซียน และกุหลาบ เพื่อเสริมความร่ำรวย
รุ่งเรือง ทำให้เกิดโชคลาภ วาสนา ให้กับตนเอง
และเพื่อเสริมความมั่นคงแก่ลูกหลาน
นอกจากนี้แล้วยังมีไม้มงคลเพื่อเสริมดวงชะตาให้กับผู้ที่เกิดราศีมังกร คือ
ไผ่ชึ่งแสดงถึงความอดทนความเป็นนักสู้
ราชพฤกษ์ดอกสีเหลืองของราชพฤกษ์เปรียบได้กับความรุ่งเรืองดั่งทอง